Prof. Dr.-Ing. Carsten Gertz
Professur Verkehrsplanung | Institutsleitung

Büro: Raum 1.086 | Am Schwarzenberg-Campus 3 (E), 21073 Hamburg

Telefon +49 40 42878 - 3518 | Fax +49 40 42731 - 4198 | E-Mail gertz@tuhh.de


vCard Download | ORCID iD 0000-0002-8426-1405 | TUHH Open Research https://tore.tuhh.de


Lehre


Prof. Dr.-Ing. Carsten Gertz
Lehrveranstaltungen
Sommersemester 2024
Wintersemester 2023/24