Bettina Hoppe

Team Assistant
Eissendorfer Str. 38, Building O, Room 01.011
21073 Hamburg
Tel.: +49 40 42878-3152
E-Mail: Bettina Hoppe

Madeleine Otto

Team Assistant
Eissendorfer Str. 38, Building O, Room 01.011
21073 Hamburg
Tel.: +49 40 42878-3252
E-Mail: Madeleine Otto 

Jeanette Felsberg 

Asisstant DFG Priority Programme 1740
Eissendorfer Str. 38, Building O, Room 01.013
21073 Hamburg
Tel.: +49 40 42878-2603
E-Mail: Jeanette Felsberg